Skip to main content

Herplaatsing

De Nederlandsche Briard Club bemiddelt bij herplaatsing van Briards die een nieuwe baas zoeken. Niet alleen Briards die bij onze aangesloten fokkers vandaan komen, maar alle Briards verdienen een goed thuis en daar maken we ons als club sterk voor.

Mocht u, om welke reden dan ook, afstand moeten doen van uw Briard, neemt u dan contact met ons op. Wij hebben regelmatig contact met mensen die juist een volwassen of wat oudere Briard zoeken.

Bemiddelingskosten voor eigenaren

Waarom bemiddelingskosten is een vraag die terecht gesteld wordt, een succesvolle herplaatsing staat toch voorop. Deze mening delen wij ook, echter we hebben de laatste jaren gemerkt dat door het gebruik van sociale media door diverse partijen vraag en aanbod langs elkaar heengaan.

Hierdoor kunnen belangstellenden teleurgesteld worden omdat de betreffende hond al via andere kanalen herplaatst is. Deze mensen kunnen dan uiteindelijk helemaal afhaken. Dit is geen wenselijke situatie en voor de Nederlandsche Briard Club de reden om bemiddelingskosten te hanteren.

Wij berekenen dus € 100,- bemiddelingskosten, vooraf aan de huidige eigenaar. Als na drie maanden de hond niet is herplaatst, dan krijgt u deze kosten terug.

Om welke reden dan ook

Als we ons pupje ophalen bij de fokker gaan we er vanuit dat de hond de rest van zijn leven in goede gezondheid bij ons zal blijven. In de praktijk loopt dat helaas ook wel eens anders. Relaties worden beëindigd, er komen kinderen, baas en hond kunnen niet goed met elkaar overweg, een nieuwe partner heeft ook al honden of houdt niet van honden, een partner overlijdt, de deeltijdbaan wordt fulltime, etc.

Afspraken met de fokker

Sommige fokkers maken in een koopovereenkomst al afspraken, over wat de eigenaar dan te doen staat. Bij de meeste fokkers staat het misschien niet zwart op wit maar wordt mondeling overeengekomen dat de fokker de hond terug neemt of zal helpen zoeken naar een oplossing. Zo zien we het natuurlijk het liefst.

Bemiddeling, herplaatsing en opvang

De Briardclub biedt daarnaast de mogelijkheid tot bemiddeling via de herplaatsing. De herplaatsing brengt in feite vraag en aanbod bij elkaar. Wanneer u uw hond meldt voor herplaatsing blijft de hond in principe bij u wonen tot een alternatief adres gevonden is. De herplaatsing is aangewezen op mensen die zich melden, omdat ze om welke reden dan ook op zoek zijn naar een volwassen hond. Het moge duidelijk zijn dat een 18 maanden oud teefje gemakkelijker te plaatsen is dan een 9 jarige reu met gedragsproblemen.

Het is dus mogelijk dat uw hond langer bij u blijft dan draaglijk blijkt. In dat geval bestaat er de mogelijkheid tot crisis-opvang omdat wij vinden dat geen enkele Briard in het asiel terecht zou moeten komen.

Aanmelden

U kunt zich bij  ons aanmelden als u belangstelling heeft voor een herplaatser. Niet alle honden worden op de website geplaatst. Het komt regelmatig voor dat een hond al geplaatst wordt bij belangstellenden. Als een hond aangemeld worden om te worden herplaatst, dan zullen wij als eerste contact opnemen met de reeds bekende belangstellenden.

Als rasvereniging stellen we ons op het standpunt dat alle Briards een goed tehuis krijgen, ook als ze al ouder zijn.


Zeer lezenswaardig in het kader van gedrag en opvoeding van de hond is het artikel Briard in Nood van Dr. Gabriëlle Niepel (vertaald door Mevr. M.C. Rompelman-Mijnlieff).