Skip to main content

Gefokte Nesten

Door: René Sinkgraven
Bij de overzichten van de gefokte nesten Briard’s in Nederland worden over één jaar een aantal onderdelen gepresenteerd. Hieronder staan de onderdelen met een toelichting.

Pups per nest

Dit overzicht laat zien hoeveel pups er per nest gemiddeld geboren worden. Verder zie je de verhouding tussen het aantal geboren zwarte en fauve pups. Door het gemiddeld aantal pups per jaar te volgen is een af- of toename in het aantal geboren pups te volgen. Bij een voldoende aantal gefokte nesten zou de verhouding tussen reuen en teven ongeveer gelijk moeten zijn.

Teruggefokt aantal per nest

Dit overzicht laat zien op hoeveel voorouders de vader, de moeder en de nieuwe combinatie binnen vijf generaties teruggefokt zijn. Om het ras gezond te houden of om de algehele gezondheid te verbeteren zou het aantal honden waarop de nieuwe combinatie is teruggefokt, lager moeten zijn dan het aantal honden waarop de ouderdieren gemiddeld zijn teruggefokt.

Bloed nest detail

Door terug te fokken op voorouders wordt bloed vastgehouden. Het vasthouden van bloed van voorouders geeft een verhoogde kans op inteelt. Inteelt geeft een risico op erfelijke gebreken. De Briard’s met het hoogste percentage bloed in de gefokte nesten zijn hier weergegeven. Om in de toekomst problemen met de gezondheid te voorkomen is het verstandig om, bij het terugfokken binnen vijf generaties op deze Briard’s, voorzichtig te zijn dan wel van af te zien.

Inteelt per nest

Dit overzicht laat de inteelt over vijf generaties zien van de vader, de moeder en de nieuwe combinatie. Om het ras gezond te houden of om de algehele gezondheid te verbeteren zou de inteelt van de nieuwe combinatie lager moeten zijn dan de gemiddelde inteelt van de ouderdieren.

Inteelt nest detail

Dit overzicht laat in detail zien op welke voorouders de nieuwe combinatie’s binnen vijf generaties zijn teruggefokt. Dit resulteert in de totale inteelt over vijf generaties per nest en de gemiddelde inteelt per nest over vijf generaties.

HD ouders per nest

Dit overzicht laat een rekenkundige bewerking zien van de HD waarde van de vader, de moeder en de nieuwe combinatie. De voorkeur gaat uit om te fokken met Briard’s die twee generaties een uitslag HD/A hebben.

Focal advies

Hierin worden een aantal kengetallen over de gefokte nesten gepresenteerd. Aan de hand van deze kengetallen wordt een advies gegeven ten aanzien van de maximale verwantschap waar we beneden moeten blijven. Dit om de Briard ook in de toekomst gezond te houden.

Afstamming

De Briard’s die staan in “Bloed nest detail” en waarvan het bloed het meest aanwezig is in de populatie van dat jaar worden hier in een afstammingsoverzicht gepresenteerd.