Skip to main content

FAC

De Fok Aangelegenheden Commissie actualiseert het fokreglement en ziet toe op de naleving hiervan. Daartoe worden er fokkersbijeenkomsten georganiseerd om, met elkaar en voor elkaar, tot een voor ieder aanvaardbaar fokbeleid te komen met het doel het fokken van gezonde Briards met een goed karakter. Daarnaast legt de FAC al haar beschikbare gegevens vast in een databank.

Om voor pupbemiddeling in aanmerking te komen dient de (toekomstige) fokker het fokreglement en het reglement-pupinformatie goed te lezen en dient de fokker zich te houden aan de daarin vastgelegde regels. Ruim twee maanden voor de vermoedelijke loopsheid dient de fokker een fokaanvraag in bij de FAC. Bij de fokaanvraag dienen kopieën van de met een * aangegeven gegevens ingestuurd te worden. Dat vereenvoudigt de controle van de vermelde feiten en bespaart het secretariaat veel tijd.

In de FAC-vergadering, 1x in de 6 weken, wordt de aanvraag behandeld. Is de fokaanvraag in overeenstemming met het fokreglement, dan ontvangt de fokker een brief waarin het fokken met de combinatie goedgekeurd wordt. Voor volledige informatie wat betreft de regelgeving, kunt u het fokreglement raadplegen.

Heeft u vragen, suggesties of wilt u advies van de FAC, dan kunt u bij één van de commissieleden terecht.