Skip to main content

Inschrijven

Op het moment dat inschrijven voor onze club-evenementen mogelijk is, dan vindt u hieronder een knop naar het inschrijfformulier.  Lees a.u.b. ook even de voorwaarden goed door.

 


Voorwaarden bij inschrijving

De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement.

De inzender / exposant verklaart dat de ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in de omstandigheden waardoor gevaar op besmetting te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

Online inschrijven staat gelijk aan ondertekenen en is daarmee uw akkoord met de gestelde regels. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling en ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.

Betaling

Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender / exposant zich om het inschrijfgeld tegelijkertijd met de inschrijving te voldoen.

Verplichte Entingen en EU-Dierenpaspoort:

Alle op de tentoonstelling aanwezige honden, inclusief bezoekhonden en/of demonstratiehonden, moeten middels het Inentingsboekje / Europees hondenpaspoort aan kunnen tonen dat de hond voldoende is beschermd middels enting of titerbepaling. Met einddatum aangegeven door een praktiserend dierenarts in het Europees hondenpaspoort.

Schade

Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die door hem / haar of zijn / haar hond(en) wordt toegebracht. Deze schade kan nimmer op de organisator c.q. het bestuur c.q. de club worden verhaald. De club wijst in deze elke aansprakelijkheid af.

Overmacht

Wanneer door overmacht de tentoonstelling niet door kan gaan, vindt geen volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats. Wanneer u zelf door overmacht niet aanwezig kunt zijn op de tentoonstelling, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

Foto's

Foto's die tijdens de tentoonstelling door de clubfotograaf worden gemaakt, kunnen zonder uw toestemming worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Kamer van Koophandel

De Nederlandsche Briard Club in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40342217