Nederlandsche Briard Club

Penningmeester gezocht!!!!!!

december 14, 2017Nieuws

Mijn termijn van 9 jaar als penningmeester zit er in april 2018 op. Wij (het bestuur) zijn op zoek naar iemand die deze functie wil overnemen. De werkzaamheden bestaan uit het doen van betalingen en het bewaken van de financiën. Daarbij komt natuurlijk het bijhouden van een kasboek. Tevens wordt er door het bestuur circa acht keer per jaar vergaderd.

Kennis van honden is niet beslist noodzakelijk, maar is natuurlijk wel welkom. Wilt u een bijdrage leveren aan onze mooie club, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden en natuurlijk ook met mij. Natuurlijk kunt u in uw vriendenkring nagaan of iemand deze functie wil invullen. Mijn verwachtingen zijn hoog gespannen, in afwachting van vele reacties.

Joost Meijer
Huidige penningmeester NBC
Telefoon 0318-471127 of 0653357917 of Molenweg 13 3922GC Elst Ut 

RSS feed.