Nederlandsche Briard Club

LIDMAATSCHAP

Als individueel lid krijgt u iedere twee maanden het clubblad van de Nederlandsche Briard Club (NBC) toegezonden. Dit blad staat vol met wetenswaardigheden, bestuursvermeldingen, regio activiteiten, tentoonstellingsagenda en uitslagen, FAC-berichten, lezers brieven, specifieke informatie enz.
Ook heeft u het recht activiteiten bij te wonen die door de NBC worden georganiseerd en heeft u stemrecht op de Algemene Leden Vergadering, welke ieder jaar wordt gehouden.

Als medelid heeft u alle hierboven beschreven rechten, met uitzondering van het ontvangen van het NBC clubblad.

De kosten voor lidmaatschap bedragen m.i.v. 1 januari 2016

 lidmaatschap enkelvoudig €37,50 via automatische incasso €35,00
 lidmaatschap buitenlandse leden €42,50 via automatische incasso €40,00
 medelidmaatschap €10,00
 entreegeld €10,00

Aanmelden als lid bij onze ledenadministratie:

Dit kan schriftelijk, via e-mail of telefonisch. Daarna ontvangt u een inschrijfformulier en kunt u het bedrag overmaken op IBAN NUMMER : NL22INGB0000489862  BIC CODE : INGBNL2A t.n.v. de Nederlandsche Briardclub te Elst (Ut) o.v.v. nieuw lidmaatschap.
U kunt het formulier ook zelf downloaden.
Formulier tbv aanvragen lidmaatschap  of direct online inschrijven KLIK HIER

Wij zouden het op prijs stellen als u de betaling doet via automatische incasso, machtigingsformulier KLIK HIER

Na betaling van het verschuldigde bedrag wordt u in het eerstvolgende clubblad vermeld als “Aspirant lid”. Bij uitblijven van gegronde bezwaren van bestaande leden wordt u aangenomen als nieuw lid. Ieder lid wordt geacht zich naar behoren te gedragen zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

Opzeggingen:
Opzeggingen dienen plaats te vinden voor het eind van het jaar, d.w.z. vóór 1 december van het lopende contributiejaar.

Adreswijzigingen:
Wilt u zo vriendelijk zijn adreswijzigingen naar de ledenadministratie te sturen in verband met de verzending van het clubblad.

 

1576237issue2_pmm9_rgbweb-page6