Aanpassingen Jonge Hondendag 4 juli 2021

Nu er steeds meer mogelijk blijkt te worden, hebben wij besloten om tijdens de Jonge Hondendag, een aantal zaken aan te passen.

 • Fokker mag met moederhond van het deelnemende nest aanwezig zijn.
 • Elk nest zal, inclusief eventuele aanwezige moederhond , gepresenteerd worden aan de keurmeester. Hierna zal de keurmeester de honden, excl. moeder hond, apart keuren.
 • Als alle honden uit dezelfde leeftijdscategorie zijn gekeurd, zal er een beste Briard en beste nest gekozen worden, uit de des betreffende leeftijdscategorie.
 • Hierna zal er gestart worden met keuren van de volgende leeftijdscategorie.

Als Covid-19 meer aanpassingen mogelijk maakt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via Facebook en onze website www.briard.nl


Manege “De Fruithof”
Dorpstraat 5
6666AE  te Heteren.

SLUITINGSDATUM 20 JUNI

 

Wat kunt u deze dag verwachten?

De keuring
Omdat we haar vorig jaar hebben moeten afzeggen, hebben wij Jettie Alberts weer uitgenodigd om deze dag te keuren. De honden zullen door haar gekeurd worden in de volgende leeftijdscategorieën 3 tot 6 maanden, 6 tot 12 maanden, 12 tot 18 maanden en 18 tot 24 maanden.

Gedragstest
Alle Briards vanaf 6 maanden zullen deelnemen aan een kleine gedragstest.  Deze test is bedoeld om te kijken hoe de binding baas/hond is. Na de test wordt het een en ander besproken, eventueel voorzien van tips en adviezen. Net zoals voorgaande jaren zal de gedragstest worden afgenomen door Edith Huis. 

Wij willen de dag corona-proof organiseren, wat inhoudt:

 • Houd u aan de corona basisregels.
 • Draag een mond/neus masker.
 • Tenten (pop-up tent) zijn op het gehele terrein niet toegestaan.
 • Toeschouwers/bezoekers niet toegestaan.
 • Per hond max 2 personen/begeleiders.
 • Inschrijven op de dag zelf is niet mogelijk
 • Keuringen zullen plaatsvinden in tijdsblokken per leeftijdscategorie.
 • Aan het eind van het tijdsblok verzoeken wij u vriendelijk het terrein te verlaten, zodat wij kunnen beginnen met het volgende tijdsblok.

Alleen, wanneer wij ons allemaal aan bovenstaande regels houden, kunnen wij zorgen voor een veilig corona-proof evenement! 

Hoe gaan de tijdsblokken eruitzien.
Er wordt gekeurd in de volgorde van leeftijd, 18 – 24 mnd.        12 – 18 mnd.      6- 12 mnd.     3- 6 mnd.

De keuring van de eerste groep 18 – 24 mnd. zal starten om 09.30 uur. Als het eerste nest gekeurd is, gaat het vervolgens door naar de gedragstest. De uitslagen van zowel keuring als gedragstest worden u per email aangeleverd.

De leeftijdscategorie 3-6 mnd. wordt alleen gekeurd en zal niet deelnemen aan de gedragstest.
Het secretariaat is een half uur voor aanvang van iedere tijdsblok geopend.
De tijdsblokken zullen 1 week voor de Jonge Hondendag bekend worden gemaakt op de website. 

ONLINE INSCHRIJVEN !!!!!!!! 

SLUITINGSDATUM 20 JUNI

 

Mocht i.v.m. met de covid-19 regels de Jonge Hondendag niet kunnen plaats vinden, dan krijgt u binnen 1 week na definitieve afgelasting, uw reeds overgemaakte inschrijfgeld terug gestort.  

Evenementencommissie
evenementen@briard.nl