Nederlandsche Briard Club

Jonge Hondendag 2018
 • NHSB / LOSH / VDH-CFH / VDH-BCD / LOF /etc.
 • Eigenaar/Owner

 • Mede-eigenaar/Co-owner

 • Kosten/Costs

 • (het totale bedrag dient gelijk met inzenden van het formulier te worden betaald/ the total amount must be paid at the same time the entry form is sent)
  Voor geld in brief wordt geen verantwoording genomen!/For money in the envelope we are not responsible!

  Betaling op de show voor deze inschrijving is niet mogelijk. Payment at the show is not possible.

 • Betaling/Payment

  Uitsluitend op IBAN:NL22INGB0000489862 t.n.v. Nederlandsche Briardclub te Elst (Ut), o.v.v. stamboom naam hond en naam eigenaar en
  indien naam van inschrijver en betaler niet gelijk zijn svp naam en rekeningnummer van betaler hieronder vermelden.
  Payments only on IBAN: NL22INGB0000489862; BIC: INGBNL2A ; Please mention the pedigree name of the dog and name of the owner.
  If owner and payer are not the same person please mention name and account number of payer here below.
 • Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer en de regels van de FCI zijn van toepassing.
  Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren.
  The show regulations, the rules of the Raad van Beheer and the FCI are in force. By sending in this form you state to know and
  accept those rules.