Nederlandsche Briard Club
Herplaatsing Voor informatie: L.J. van Tilburg
Tel: 0413-305034
E-mail: KLIK HIER
De Nederlandsche Briard Club bemiddelt bij herplaatsing van Briards die een nieuwe baas zoeken.
Hiervoor berekenen wij € 60,–  bemiddelingskosten.
De bemiddelingskosten dienen bij aanmelding herplaatsing te worden voldaan naar (IBAN NUMMER : NL22INGB0000489862  BIC CODE : INGBNL2A)  t.n.v. de Nederlandsche Briardclub te Elst (Ut) o.v.v. herplaatsing en naam van de hond. Mocht na 2 maanden uw hond niet herplaatst zijn, dan ontvangt u dit bedrag terug.
Slaagt u erin om zelf uw hond te herplaatsen dan ontvangt u € 30,– retour.
Als we ons pupje ophalen bij de fokker gaan we er vanuit dat de hond de rest van zijn leven in goede gezondheid bij ons zal blijven. In de praktijk loopt dat helaas ook wel eens anders. Relaties worden beëindigd, er komen kinderen, baas en hond kunnen niet goed met elkaar overweg, een nieuwe partner heeft ook al honden of houdt niet van honden, een partner overlijdt, de deeltijdbaan wordt fulltime, etc.Sommige fokkers maken in een koopovereenkomst al afspraken, over wat de eigenaar dan te doen staat.
Bij de meeste fokkers staat het misschien niet zwart op wit maar wordt mondeling overeengekomen dat de fokker de hond terug neemt of zal helpen zoeken, naar een oplossing. Zo zien we het natuurlijk het liefst.
De Briardclub biedt daarnaast de mogelijkheid tot bemiddeling via de herplaatsing. De herplaatsing brengt in feite vraag en aanbod bij elkaar. Wanneer u uw hond meldt voor herplaatsing blijft de hond in principe bij u wonen tot een alternatief adres gevonden is. De herplaatsing is aangewezen op mensen die zich melden, omdat ze om welke reden dan ook op zoek zijn naar een volwassen hond. Het moge duidelijk zijn dat een 18 maanden oud teefje gemakkelijker te plaatsen is dan een 9 jarige reu met gedragsproblemen.
Het is dus mogelijk dat uw hond langer bij u blijft dan draaglijk blijkt. In dat geval bestaat er de mogelijkheid tot crisis-opvang omdat wij vinden dat geen enkele Briard in het asiel terecht zou moeten komen.U kunt zich bij Leo van Tilburg aanmelden indien u belangstelling heeft voor een herplaatser. Niet alle honden worden op de website geplaatst. Het komt regelmatig voor dat een hond al geplaatst wordt bij belangstellenden die dit aangegeven hebben.
Mocht een hond aangemeld worden om te worden herplaatst, dan zal Leo van Tilburg als eerste contact opnemen met de reeds bekende belangstellenden.
Als rasvereniging stellen we ons op het standpunt dat alle Briards een goed tehuis krijgen, ook als ze al ouder zijn.

Zeer lezenswaardig in het kader van gedrag en opvoeding van de hond is het
Artikel Briard in Nood van Dr. Gabriëlle Niepel (vertaald door Mevr. M.C. Rompelman-Mijnlieff)        

71-2-a

72-a

img_6622-a