Nederlandsche Briard Club

Clubmatch & Selectiedag 2018
 • NHSB / LOSH / VDH-CFH / VDH-BCD / LOF /etc.
 • Sleep bestanden hierheen of

  Toegestane bestandstypen: acceptedfiletypes:doc, docx, pdf, jpg, jpeg, gif.

  O.a. stamboom/pedigree, HD, CSNB, gedragstest NL/behavior test NL, kampioenschapstitel/champion titel, gerechtigheidsverklaring gebruikshondenklas/statement of the ruling organisation for entery in the working class
 • Eigenaar/Owner

 • Het emailadres kan in de toekomst gebruikt worden om info te verstrekken van de Nederlandsche Briard Club/The email address can be used in the future to provide information from the Nederlandsche Briard Club.

 • Mede-eigenaar/Co-owner

 • Kosten/Costs

  ** Kopie gerechtigheidsverklaring / kampioenschap meesturen.Indien niet bijgesloten gaat de hond in de openklas.

  ** Copy of statement of the ruling organisation or copy championship must be included. if not enclosed the dog will be entered in open class.

  *** Honden moeten ingeschreven zijn in één van bovenstaande klassen / Dogs must be entered in one of the above classes.

 • Honden moeten ingeschreven zijn in één van bovenstaande klassen / Dogs must be entered in one of the above classes.
  Ik wil mijn gedragstest doen op/I want to do my behavioral test
 • Barbecue inclusief 1 bingo kaart/Barbecue includes 1 bingo card
 • (het totale bedrag dient gelijk met inzenden van het formulier te worden betaald/ the total amount must be paid at the same time the entry form is sent)
  Voor geld in brief wordt geen verantwoording genomen!/For money in the envelope we are not responsible!

  Betaling op de show voor deze inschrijving is niet mogelijk / Payment at the show is not possible

 • Betaling/Payment

  Uitsluitend op IBAN:NL22INGB0000489862 t.n.v. Nederlandsche Briardclub te Elst (Ut), o.v.v. stamboom naam hond en naam eigenaar en
  indien naam van inschrijver en betaler niet gelijk zijn svp naam en rekeningnummer van betaler hieronder vermelden.
  Payments only on IBAN: NL22INGB0000489862; BIC: INGBNL2A ; Please mention the pedigree name of the dog and name of the owner.
  If owner and payer are not the same person please mention name and account number of payer here below.
 • Dit is géén automatische incasso!/This is not a direct debit!
 • Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer en de regels van de FCI zijn van toepassing.
  Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren.
  The show regulations, the rules of the Raad van Beheer and the FCI are in force. By sending in this form you state to know and
  accept those rules.