Nederlandsche Briard Club

Beroep op tijdelijke wet COVID -19 Justitie en Veiligheid

 

Het bestuur van de Nederlandsche Briard Club doet een beroep op de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid welke op 24 april 2020 in werking is getreden.

Volgens de  Statuten van de Nederlandsche Briard Club (artikel 11 lid 2 ) dient een Algemene Ledenvergadering uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar plaats te vinden.  Het bestuur heeft er voor gekozen om de Algemene Ledenvergadering uit te stellen (in de hoop op betere tijden). Dit kan vooralsnog met vier maanden. Tegen de tijd dat de vier maanden verlopen en er altijd nog niet regulier kan worden vergaderd zal de wetgever een nieuwe verlengingstermijn in werking laten treden.  Dit houdt  in dat de genoemde termijnen in de Statuten (artikel 11) voorlopig wordt verlengd tot 31 oktober 2020.

De oproep voor de Algemene Ledenvergadering zal met inachtneming van de reguliere termijnen plaatsvinden.

 

Bestuur Nederlandsche Briard Club