Nederlandsche Briard Club

Het bestuur van de Nederlandsche Briard Club volgt de ontwikkeling rondom de verspreiding van het coronavirus op de voet, hierin volgen we de richtlijnen van de overheid en van de Raad van Beheer.

 

www.houdenvanhonden.nl/nieuws/besluiten-bestuur-raad-van-beheer-i.v.m.-corona-crisis-in-nederland/

 

Daarom hebben wij besloten om de Algemene ledenvergadering van 23 april en de Jonge Hondendag van 7 juni uit te stellen tot nader order.

Een nieuwe datum voor de ALV is nu nog niet bekend. Statutair is dit uitstel niet mogelijk (er is geen artikel m.b.t. noodgevallen of overheidsbepalingen), maar het bestuur beroept zich hierbij op ‘overmacht’. Het bestuur doet dus een beroep op redelijkheid en billijkheid, zodat toch op een later moment  rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.  In ieder geval zal een ieder tijdig worden geïnformeerd, zodra er een nieuwe datum beschikbaar is. Dit heeft ook gevolgen voor de uiterste termijn, waarop ledenvoorstellen dienen te zijn ingediend. Dat wordt dus twee maanden voor de nieuwe datum. Alle bestuursleden blijven tot aan de nieuwe datum in functie.

Wij wensen iedereen veel sterkte, op alle gebied en hopen dat u ongeschonden door deze tijd komt.

 

Pas goed op uzelf en u naaste.

 

Als u vragen heeft m.b.t. de Briard of de Nederlandsche Briard Club, kunt u die altijd aan ons stellen.

Bestuur Nederlandsche Briard Club