Nederlandsche Briard Club

 

Welkom bij de Nederlandsche Briard Club  

De oudste, door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, erkende raad.van.beheerrasvereniging voor de Briard.Zij is in 1942 opgericht en heeft tot doel fokkers en liefhebbers van Briards nader tot elkaar te brengen.Daartoe worden vergaderingen, lezingen en fokkersoverleg georganiseerd. Fokcombinaties en nesten worden gecontroleerd. Er worden gedragstesten gehouden, een jaarlijkse clubmatch, jongehondendag en selectiedag. In de diverse regio’s worden wandelingen georganiseerd en leden ontvangen tweemaandelijks een clubblad.